הנוזל והחומצה שבתוך המצבר

בטיפול ובהחלפת מצבר נדרשת זהירות רבה .

נוזל המצבר הוא נוזל מסוכן וחומצתו רעילה ומסוכנת מאוד לעור ולעיניים .

במקרה של מגע עם העור שטפו מהר עם הרבה מים .

במקרה של מגע עם העיניים שטפו מהר עם הרבה מאוד מים וגשו מהר לטיפול רפואי .

במקרה של מגע עם הבגד כנראה שיהיה לכם חור מזכרת מהמצבר .

דילוג לתוכן